እንኳን ወደ አማራ ሴቶች ማህበር በሰላም መጡ! አማርኛ| English  

ፈጣን አድራሻችን


ስ.ቁጥር: +251-582-200131

መገኛ: አብክመ ዋና ኦዲተር ፊት ለፊት

ኢ ሜይል ፡-: awa_08@ymail.com

ፖ.ሳ.ቁ:

የአማራ ሴቶች ማህበር

ባህርዳር, ኢትዮጵያየማህበሩ ዓመታዊ መፅሄት

ወቅታዊ ዜናዎች


የማህበሩ ሊቀመንበር መልዕክት


This Website is Sponsored By: SaveTheChildrenUK

Copyright © 2013 AWA,Amhara Women's Association. All Rights Reserved.